Hotels Near Park Plaza Vondelpark, Amsterdam, Amsterdam