Hotels Near Premier Inn Carlisle (M6 Jct 42), Carlisle