Hotels Near Park Hotel Ripaverde, Borgo San Lorenzo