Arirang Hotel


11 Svobodniy Lane
Khabarovsk, Russia 680000
Phone: +7 4212-255858
Fax: +7 421-257-7777

 

Arirang Hotel Overview

Arirang Hotel GDS Hotel Codes
  • Amadeus GDS: YX KHVAHL
  • Galileo/Apollo GDS: YX A1920
  • Sabre GDS: YX 217670
  • WorldSpan GDS: YX KHVAH